Vi er i tæt dialog med KFUM og KFUK's landskontor omkring mulighederne for at afvikle børnesommerlejren. KFUM og KFUK er via DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) i kontakt med myndighederne og får p.t. at vide, at der omkring 1. juni vil foreligge retningslinjer for "sommeraktiviteter for børn og unge". Så snart vi har dem, vil vi vurdere, hvordan vi kan tilrettelægge lejren, så den bliver både helt tryg og sjov for alle. I hører nyt fra os på det tidspunkt.

Vi håber SÅ meget på at kunne tage imod jeres børn og give dem en kæmpe stor sommeroplevelse!

-----------

Temaet er "De Rubjergske Lege"

Når nu de Olympiske Lege er udsat til 2021 må vi tage kampen op og gennemføre vores egne! Men vi kan dog ikke love at det bliver helt som de rigtige lege - lederhovederne bobler nemlig allerede over med et hav af ideer til skæve, sjove og mærkelige discipliner.... Så det bliver de olympiske lege som du aldrig har oplevet det før!

Læs mere om lejren her og se årets program